ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. H ιστοσελίδα με domain name www.tzimas.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ) της εταιρίας ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ  που στη συνέχεια θα καλείται «πωλητής», που εδρεύει στην Πρέβεζα θέση Ανάληψη με Α.Φ.Μ. 099232961 . Η έκθεση των αναγραφόμενων προϊόντων προς πώληση στην παραπάνω ιστοσελίδα αποτελεί πρόσκληση προς υποβολή προτάσεως για τη σύναψη σύμβασης πώλησης.
 Η αναζήτηση και συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της παρεχόμενης μηχανής αναζήτησης προϊόντων, συμπλήρωση πεδίων εταιρία-μοντέλο-εφαρμογή , η αναζήτηση προϊόντων βάση κωδικού , η επιλογή προϊόν , προσθήκη στο καλάθι αγορών , συμπλήρωση ποσοτήτων, συμπλήρωση φόρμα πεδίων ονόματος χρήστη κλπ, από τον χρήστη της ιστοσελίδας (πελάτη) που στο εξής θα καλείται «αγοραστής» και η αποστολή των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων (φόρμα-παραγγελίας) στον πωλητή αποτελεί πρόταση προς σύναψη συμβάσεως πώλησης .
Ακολούθως, η αποστολή του αποδεικτικού παραλαβής της παραπάνω φόρμας από την πωλήτρια στον αγοραστή, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Π.Δ 131/2003, συνιστά αποδοχή της προτάσεως και η σύμβαση θεωρείται καταρτισμένη με την περιέλευση αυτής στον τελευταίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτών διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.tzimas.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεσή και συμφωνία σας με το περιεχόμενο αυτών.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2. Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την καταρτισθείσα σύμβαση αναιτιολογήτως, εντός (10) δεκαημέρου από την παράδοση των προϊόντων (η υπογραφή στο δελτίο παράδοσης της μεταφορικής εταιρείας λειτουργεί ως αποδεικτικό της ημερομηνίας παράδοσης), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, η δε πωλήτρια υποχρεούται σε απόδοση του καταβληθέντος από τον αγοραστή ποσού. Τα έξοδα αποστολής μετά την έναρξη της αποστολής , και επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο τον αγοραστή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
3. Ο πωλητής δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή που περιέρχονται σε γνώση του όπως αυτές είναι : Ονοματεπώνυμο , Διεύθυνση , τηλέφωνο , email, καθώς και στοιχεία του αυτοκίνητου .
Η πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστή και αποστολή των αγορών .
Ο πωλητής δεσμεύετε να μην προβεί σε καμία περίπτωση σε πώληση ή ενοικίαση προς τρίτους των δεδομένων αυτών και θα χρησιμοποιούνται νόμιμα , σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
4. H ιστοσελίδα με domain name www.tzimas.gr  αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ της εταιρίας ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ . Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοαουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΤΖΙΜΑΣ ΑΕΒΕ .

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
5. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.tzimas.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.