ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας μας ξεκινά το 1996 με ατομική επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών του Κου Τζίμα Κωνσταντίνου. Η ραγδαία ανάπτυξη της επιχείρησης και η αλματώδης εξέλιξη στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μας υποχρέωσαν σε νέες επενδύσεις.

Το 2001 ιδρύθηκε μια νέα εταιρεία η «ΤΖΙΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.».

Το ίδιο έτος κατασκευάστηκαν από την «ΤΖΙΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», στην πόλη της Πρέβεζας, νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα νέα πρότυπα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών μονάδων, συνολικής έκτασης 1200τ.μ.. Στην συνεχή προσπάθεια για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών μας, το 2005, η ΤΖΙΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ίδρυσε ένα νέο υποκατάστημα 600 τ.μ. στην πόλη της Άρτας.